Merre tart az Audi Hungaria


Az Audi Hungaria 2018-ban ünnepelte 25 éves jubileumát. A múltidézés mellett a vállalat már a következő 25 esztendőre tekint előre, és ennek első lépcsőjeként új stratégiát fogalmazott meg.

Az Audi Hungaria negyedszázados története nem egy véletlenszerű elágazásokkal teli, „spontán” utazás volt. A fejlődést egymást követő, jól felépített stratégiai lépések határozták meg, amelyek mindig újabb sikerekhez vezettek. Különösen a mostani, kihívásokkal teli időkben elengedhetetlenek a jól definiált célok, és a hozzájuk vezető út megtervezése. Ez a térkép – vagy a digitalizáció szellemének megfelelően GPS – segít kijelölni a helyes utat a vállalat számára. Achim Heinflinggel, az Audi Hungaria „kapitányával” az Audi Hungaria új stratégiájáról beszélgettünk.

Miért látták szükségét egy új stratégia megalkotásának?

A világ, amelyben élünk, rohamosan változik, ahogy az iparágunk számára biztosított keretfeltételek is. A sikeres vállalatok azzal tűnnek ki, hogy viharos időkben is a jövővel foglalkoznak. Ezt figyelembe véve alkotta meg az AUDI AG új stratégiáját, amellyel konzekvensen felkészítjük az Audit a jövőre. Ezzel adunk válaszokat az új megatrendekre – digitalizáció, urbanizáció és fenntarthatóság –, amelyek a mindennapi működésünk új keretfeltételeit alakítják. Hiszen a jövő elektromos, digitális és hálózatba kapcsolt.

>

Hogy látja ebben az Audi Hungaria szerepét?

Az Audi Hungaria az Audi Konszern meghatározó oszlopa, eddig is kiemelt szerepet vállalt a vállalatcsoport működésé-ben, és a jövőben is azt kell tennie.

És merre tart az Audi Hungaria?

A jövőképünk: „Az Audi Hungaria lelkesít. Mobilitás Győrből” szellemében tevékenykedni. E nagyra törő jövőkép értelmében pedig nemcsak a vevőinket kívánjuk lelkesíteni, hanem valamennyi stakeholderünket. Legyen az munkatárs, a konszern igazgatótanácsi tagja vagy éppen valamely beszállítónk: az Audi Hungaria mindannyiunkat lelkesít. Ez egyben azt is jelenti, hogy mi munkatársként is lelkesedünk a feladataink és a vállalatunk iránt – és ezt szívesen kimutatjuk. A mobilitás Győrből pedig abban nyilvánul meg, hogy szenvedéllyel dolgozunk – természetesen az AUDI AG-val összhangban – a jelen és a jövő mobilitási megoldásain.

Hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban?

Vállalatunk alapértékeire – megbecsülés, nyitottság, felelősségvállalás és integritás – építve fogalmaztuk meg stratégiai céljainkat, melyek középpontjában a fenntarthatóság áll. Számunkra a fenntarthatóság a környezet, a gazdaság és a társadalom összhangját jelenti, amely lehetővé teszi vállalatunk hosszú távú fejlődését.

„Az Audi Hungaria lelkesít. Mobilitás Győrből.”

Achim Heinfling az igazgatóság elnöke
Achim Heinfling

Hogyan kell ezt érteni az ökológiai felelősségvállalás kapcsán?

Célunk, hogy minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjunk hátra, jelentősen csökkentve az egy motorra, illetve járműre vetített környezeti teljesítményt, azaz a teljes energiafelhasználást, szén-dioxid-kibocsátást, teljes vízhasználatot és a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét. Ennek érdekében számos intézkedést hoztunk, és törekszünk az alternatív energiák felhasználására. Mindezek egyre közelebb visznek hosszú távú célkitűzésünkhöz, a szén-dioxid-semleges gyártás megvalósításához. Az energiaellátásunk közel 70%-át geotermikus hőenergiából nyerjük, továbbá az E.ON-nal év elején kötött megállapodásunk értelmében Európa legnagyobb napelemparkját fogjuk közösen megvalósítani a Logisztikai Központunk két épületének tetején. Emellett a hulladékgazdálkodásunk is kiemelkedő szintű, a nálunk keletkezett hulladék újrahasznosítása 99,5% feletti. Láthatják tehát, folyamatosan azon dolgozunk, hogy csökkentsük ökológiai lábnyomunkat.

„Üzleti területek továbbfejlesztése“

Két fontos stratégiai cél az „Üzleti területek továbbfejlesztése” és az „Alaptevékenységek átalakítása”. Ezek pontosan miről szólnak?

Az Audi Hungariára a legtöbben motor- és járműgyártóként tekintenek. Ezt a kategóriát azonban már rég kinőttük. A nálunk készülő motorokon és autókon túl komplex szerszámgyárral rendelkezünk, amely olyan sportmodellekhez gyárt karosszériaelemeket, mint az Audi R8, présüzemünkben pedig többek között az Audi e-tron számára is gyártunk karosszériaelemeket. Műszaki Fejlesztésünk folyamatosan bővül, egyre nagyobb felelősséget kapunk, és a győri fejlesztőmérnökök már messze nemcsak a gyártást támogató fejlesztési tevékenységekkel foglalkoznak, hanem konkrét járműhajtások fejlesztésén dolgoznak. Így például a nálunk készülő gázmotort az Audi Hungaria vezetésével fejlesztették ki, és a győri e-motor konstrukciójának bizonyos elemei szintén a magyar mérnökök szaktudását dicsérik. De ezek mellett is folyamatosan olyan kompetenciákat, szolgáltatásokat építünk fel, amelyek túlmutatnak az Audi Hungaria határain. 

Ez a fajta szemléletváltás, más területek irányába való nyitás elengedhetetlennek tűnik a mai világban.

Ezt mi is így érzékeljük, és ennek érdekében határoztuk el alaptevékenységünk átalakítását. Kulcsszavaink az elektromobilitás és a digitalizáció. Az Audi Hungaria az e-motor-gyártás központja az Audi Konszernben, és ezt a pozíciónkat tovább erősítjük, hiszen az e-motorok következő generációja is Győrben fog készülni. Az elektromobilitás természetesen a járműgyártásunkban is megjelenik, hiszen a jövőben az Audi Hungariánál is készülnek majd elektromos meghajtású autók. Termékeink mellett ugyanakkor a gyártási technológiát is forradalmasítjuk: az e-motor-gyártás területén moduláris gyártással váltottuk ki a futószalagot, amely rugalmasabbá és hatékonyabbá teszi a termelést. Gyártási folyamataink digitalizálásával pedig „jövőkompatibilissé” tesszük vállalatunkat, és hosszú távon biztosítjuk versenyképességünket.

Ha már a versenyképességet említi, ahhoz elengedhetetlen a magasan képzett munkaerő megléte is.

Teljesen egyetértek. Ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk munkatársaink kompetenciafejlesztésére és továbbképzésére, hiszen a munkaerőpiac is gyökeresen átalakul, szakmák szűnnek meg és születnek. Nekünk az a feladatunk, hogy munkatársaink tudását folyamatosan naprakészen tartsuk, és duális szakképzésünk, valamint felsőoktatási együttműködéseink keretében támogassuk a jövő generációk oktatását. Az Audi Hungaria legnagyobb értéke nem a gépekben és berendezésekben rejlik, hanem munkatársai elkötelezettségében és szaktudásában. Fontos számunkra, hogy az itt dolgozóknak vonzó és biztos munkahelyeket kínáljunk. Tudatában vagyunk azon felelősségünknek, hogy 13 000 ember és családjaik sorsa nagymértékben függ az Audi Hungaria teljesítményétől, és nagyon büszke vagyok, hogy vállalatunknál generációk, apák és fiaik dolgoznak együtt egy közös cél érdekében. 

A munkatársak számára az is kiemelten fontos, hogy milyen az életszínvonal a régióban. Hogy érzi, mennyire szerves része az Audi Hungaria a régió életének?

Az Audi Hungaria alapítása óta törekszik arra, hogy beágyazódjon a város életébe. A kezdeti gazdasági kapcsolatok fokozatosan kibővültek, és mára elmondhatjuk, hogy igazán otthon érezzük magunkat Győrben. Elkötelezett támogatói vagyunk a régió kulturális és sportéletének, ahogy a társadalmi felelősségvállalás is mélyen gyökerezik stratégiánkban. Az Audi Hungaria Iskolával és Óvodával, valamint partnerintézményeinkkel együttműködve felelősséget vállalunk a jövő generációk képzésében. Mindemellett számos szociális kezdeményezést is támogatunk, az elmúlt évben például ismét adománnyal segítettük a győri kórház működését, amely hozzájárult a régió egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez, valamint többek között a Gézengúz Alapítványnak is támogatást nyújtottunk. Munkatársainkkal közösen évek óta segítjük a családsegítő szolgálatot és a győri hajléktalanotthont, valamint öt önkéntesnapunk keretében összesen 130 oktatási, szociális, egészségügyi és sportprojektet valósítottunk meg. 2018-ban összesen közel kétmillió eurót adományoztunk „nemes célokra”.

Az új stratégia kialakításába és megvalósításába bevonták a munkatársakat is?

Természetesen. Aktívan bevontuk munkatársainkat a stratégia kidolgozásába, hogy még inkább magukénak érezzék, és jobban megtalálják benne a saját feladatukat, szerepüket. A stratégiai célkitűzéseken belül kijelölt cselekvési területeket munkatársainkkal közösen, úgynevezett agilis workshopokon dolgoztunk ki. Lenyűgözött az a dinamika és kreativitás, amely az együtt gondolkodásunkat jellemezte. A jövőre nézve biztató eredmények születtek.

„Társadalmi felelősségvállalás”

Az együttműködő vállalati kultúra valóban kulcsfontosságú a hosszú távú sikerek elérésében. Ön szerint a közös értékeknek is ilyen jelentős szerepük van?

Igen. Meggyőződésem, hogy vállalatunk működésének egy olyan keretrendszert kell adnunk, amelyben a közös értékeink jelölik ki az együttműködés, az egymással való bánásmód formáit. Ennek érdekében új stratégiánk mellett meghatároztuk azokat az értékeinket is, amelyek iránymutatóul szolgálnak. Fontos számomra, hogy a munkájuk során valamennyi kollégánk a közös értékek mentén cselekedjen. Hiszen így biztos lehetek benne, hogy együtt továbbra is sikerre tudjuk vinni az Audi Hungariát.